Trang chủ Tài Liệu - Hướng DẫnTrí Tuệ Nhân Tạo AI Chia Sẻ Tài khoản Chat GPT Free 100% mới nhất – Update liên tục

Chia Sẻ Tài khoản Chat GPT Free 100% mới nhất – Update liên tục

by Nguyễn Tất Thắng
373 views

Dưới đây là danh sách hơn 1000 tài khoản Chat GPT Free 100% cho anh chị em tha hồ trải nghiệm trí thông minh nhân tạo từ OpenAI.

Xin lưu ý:

  • Thông tin được sưu tầm và được chia sẻ miễn phí cho cộng đồng.
  • Vui lòng là người sử dụng có trách nhiệm.
  • Không đổi mật khẩu dưới mọi hình thức.
Chia Sẻ Tài khoản Chat GPT Free 100%
Chia Sẻ Tài khoản Chat GPT Free 100%

Danh sách tài khoản Chat GPT Free HOT nhất

STTUsernamePassword
1khietvidai@gmail.comkhietvidai
2khietgiauco@gmail.comkhietvidai
3khietkhoemanh@gmail.comkhietvidai
4khietseobds@gmail.comkhietvidai
5lophocvetranh@gmail.comkhietvidai
6thuythuvngpt@mail1s.cyouAnonymous@1234
7thantaigcv@mail1s.cyouAnonymous@1234
8thailongctv@mail1s.cyouAnonymous@1234
9linhlungctv@mail1s.cyouAnonymous@1234
10huycanzui@mail10p.cyouAnonymous@1234
11thanhphozyu@mail1s.cyouAnonymous@1234
12thongociok@mail1s.cyouAnonymous@1234
13dongauni@mail1s.cyouAnonymous@1234
14huydaivn@mail1s.cyouAnonymous@1234
15khoidongtz@mail1s.cyouAnonymous@1234
16thanhphuocza@mail1s.cyouAnonymous@1234
17whrzienjkfihsex@triots.comiX%n6Mt6*
18xommjvaq@triots.com8oPe2hP@v
19ywbiporkcody@triots.comA^2PR4x8V
20czalfauwcdp@triots.comgK5Y9tB$4
21dkehovjzfbklwio@triots.comb$vTHN8Tg
22qruiobnjsqsuqdm@triots.comdh*5aGaeP
23hsgmhrwke@triots.comg5h@*UM5x
24thgdkhdxmiuddm@triots.com5%sdGAq*7
25qcsirbxjoicpcn@triots.com!cb8vTFha
26ravepkc@triots.com[#s498ypvW]
27movkhnmazdmjo@triots.comsR&dD64@n
28xzowvudjlobkr@triots.comQ*Mqp4zsD
29otqjqoqgayvvt@triots.comY@JnuBr9w
30zlbebkkt@triots.comT$N#m4QZH
31iiutlo@triots.comFGi@rDr86
32uwbdjcwze@triots.comh&bZ5@9PW
33fbuivbxalaiidd@triots.comy$EV5SmE2
34yikipwojz@triots.comZ*&NZen7V
35ulwbxzzwwagmhl@triots.comtoshiro123
36xrtqtyrxfwurrpg@triots.comtoshiro123
37tzaztjttcjsfqg@triots.comtoshiro123
38zukrkpbylwomyjx@triots.comtoshiro123
39iudsrzmej@triots.comtoshiro123
40iysabyxxln@triots.comNz74XY!eD
41chatgpt.xcoder2@gmail.com12345678
42chatgpt.xcoder1@gmail.com12345678
43dth_bkpro_2010@yahoo.comabc123456_
44hammiu2010@gmail.comabc123456_
45linhbkpro2010@gmail.comabc123456_
46zht0000002+w@gmail.comzzxx5589
47zht0000002+q@gmail.comhhiin789
48zht0000002+l@gmail.comhhtt1232
49openai@tego.globaletd*EJN_baw3wqe2urd
50chatgpt@tego.globaldme@xvr6KAR5zaw1yfw
51testchatgpt004@gmail.comdangky_saber
52testopenai003@gmail.comdangky_saber
53testchatgpt002@gmail.comdangky_saber
54testopenai001@gmail.comdangky_saber
55daubotq0123@gmail.comduyduy11
56locmaymo@gmail.comungholocnhe
57phamlocfreechatgpt@gmail.comungholocnhe
58khiethieuqua@gmail.comkhiethieuqua
59chatgpt2@maihuybao.devmaihuybao
60chatgpt3@maihuybao.devmaihuybao
61chatgpt4@maihuybao.devmaihuybao
62chatgpt5@maihuybao.devmaihuybao
63gouflex40@gmail.comdeployiadell22
64joseno2308@gmail.com*josejose*
65tarchis03@gmail.comadriamsfalconett
66m.smigielski2001@gmail.com01290705037PorcupineTree
67zeeshan223742@gmail.comshani.3244
68paolariverospy@gmail.comh1010103030
69mitzubob@gmail.comDalle12!
70iuly07raul05@gmail.comStefymihai2005?
71mihaialex2308@gmail.com23082011
72saulea.s@yahoo.comec%%HS5H?v3DhA&
73chngalvin30@gmail.comChng747822
74mofc1903@gmail.commofc0147
75danny.petrigal@gmail.comdannybobo2010
76sadettinsenol0606@gmail.comKAMUguv0
77lucianoparavati@hotmail.com48547689
78udaykumar.anil111@gmail.comuday@1RAGA
79cg16spyop@gmail.comJAIBGMIii11
80aryanh205@gmail.comaryanh13826
81abuzerceylann@gmail.com7TgYL6y$j.HtTb*
82yyedek19@gmail.comnWY62Kvn1999
83shabbaros346@gmail.comPhaser3100
84leewencoln.maina@students.jkuat.ac.keqwerty66ghi
85jorgedavidmorenoantonio@gmail.com5101959
86glennisagani88@gmail.comawesomedude
87elibustose@gmail.comIslapuna@2030
88nlado49@gmail.comquockhang3006
89nunyzale@teleg.eu20202020
90jenishtamang702@gmail.comJenish_Tam
91yanisbouzghi599@gmail.comwyqgot-pyjgyg-3bukSu
92italobulnes@gmail.comvirtualhn
93correo.aloe@gmail.cominternet4508
94vinaycreation78@gmail.commafiakid247
95ha.n.s.ki.tk.it@gmail.comha.n.s.ki.tk.it
96evergreenmehak@gmail.com12345678
97lenzhenys@gmail.comE1s2a3m4s5m6dalle
98contact.essghaier@gmail.com852852Aa
99geecheneei@hotmail.com01012009gG
100seankanishov@gmail.comKxxi7x11!
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Tài khoản Chat GPT Free gần đây

UsernamePassword
1khietvidai@gmail.comkhietvidai
2thuythuvngpt@mail1s.cyouAnonymous@1234
3thantaigcv@mail1s.cyouAnonymous@1234
4thailongctv@mail1s.cyouAnonymous@1234
5linhlungctv@mail1s.cyouAnonymous@1234
6huycanzui@mail10p.cyouAnonymous@1234
7thanhphozyu@mail1s.cyouAnonymous@1234
8thongociok@mail1s.cyouAnonymous@1234
9dongauni@mail1s.cyouAnonymous@1234
10huydaivn@mail1s.cyouAnonymous@1234
11khoidongtz@mail1s.cyouAnonymous@1234
12thanhphuocza@mail1s.cyouAnonymous@1234
13whrzienjkfihsex@triots.comiX%n6Mt6*
14xommjvaq@triots.com8oPe2hP@v
15ywbiporkcody@triots.comA^2PR4x8V
16czalfauwcdp@triots.comgK5Y9tB$4
17dkehovjzfbklwio@triots.comb$vTHN8Tg
18qruiobnjsqsuqdm@triots.comdh*5aGaeP
19hsgmhrwke@triots.comg5h@*UM5x
20thgdkhdxmiuddm@triots.com5%sdGAq*7
21qcsirbxjoicpcn@triots.com!cb8vTFha
22ravepkc@triots.com[#s498ypvW]
23movkhnmazdmjo@triots.comsR&dD64@n
24xzowvudjlobkr@triots.comQ*Mqp4zsD
25otqjqoqgayvvt@triots.comY@JnuBr9w
26zlbebkkt@triots.comT$N#m4QZH
27iiutlo@triots.comFGi@rDr86
28uwbdjcwze@triots.comh&bZ5@9PW
29fbuivbxalaiidd@triots.comy$EV5SmE2
30yikipwojz@triots.comZ*&NZen7V
31ulwbxzzwwagmhl@triots.comtoshiro123
32xrtqtyrxfwurrpg@triots.comtoshiro123
33tzaztjttcjsfqg@triots.comtoshiro123
34zukrkpbylwomyjx@triots.comtoshiro123
35iudsrzmej@triots.comtoshiro123
36iysabyxxln@triots.comNz74XY!eD
37chatgpt.xcoder2@gmail.com12345678
38chatgpt.xcoder1@gmail.com12345678
39dth_bkpro_2010@yahoo.comabc123456_
40hammiu2010@gmail.comabc123456_
41linhbkpro2010@gmail.comabc123456_
42zht0000002+w@gmail.comzzxx5589
43zht0000002+q@gmail.comhhiin789
44zht0000002+l@gmail.comhhtt1232
45openai@tego.globaletd*EJN_baw3wqe2urd
46chatgpt@tego.globaldme@xvr6KAR5zaw1yfw
47testchatgpt004@gmail.comdangky_saber
48testopenai003@gmail.comdangky_saber
49testchatgpt002@gmail.comdangky_saber
50testopenai001@gmail.comdangky_saber
51daubotq0123@gmail.comduyduy11
52locmaymo@gmail.comungholocnhe
53phamlocfreechatgpt@gmail.comungholocnhe

Tài khoản Chat GPT Free Gmail thông thường

Tài khoản Chat GPT Free đăng ký bằng Gmail thông thường được chia sẻ bởi bạn Nhân. Cảm ơn bạn.

STTTài khoảnMật khẩu
1canhtv133@ gmail.comAdclove@122
2dodudodu1985@ gmail.comBdelove@123
3nguyenvutandat1910@ gmail.comAbelove@123
4xuanhv90@ gmail.comDbelove@132
5phannv2602@ gmail.comAbelove@123
6hdbinh1102@ gmail.comBdelove@123
7cuongtranag85@ gmail.comAbelove@123

Lưu ý:

  • Chú ý đuôi gmail
  • Không cần VPN
  • Không đổi mật khẩu

Tài khoản Chat GPT Free Edu chất lượng cao

Tài khoản Chat GPT Free được get bằng mail edu phục vụ cho anh em chưa có tài khoản và sợ tốn tiền. Tài khoản khỏe, không cần VPN vẫn sử dụng bình thường.

STTTài khoảnMật khẩu
1testchatgpt1@mail1s. edu.vn123456789
2testchatgpt2@mail1s. edu.vn123456789
3testchatgpt3@mail1s. edu.vn123456789
4testchatgpt4@mail1s. edu.vn123456789
5testchatgpt5@mail1s. edu.vn123456789
6testchatgpt6@mail1s. edu.vn123456789
7testchatgpt7@mail1s. edu.vn123456789

Hãy bỏ dấu cách giữa 1s và edu nhé. Đây là tài khoản Chat GPT Free Edu nên mọi người sử dụng có trách nhiệm nhé.

Tài khoản Chat GPT Free Global

Đây là tài khoản Chat GPT Free cho mọi người, vui lòng không đổi mật khẩu:

STTTài khoảnMật khẩu
1chatgpt@tego.globaldme@xvr6KAR5zaw1yfw
2openai@tego.globaletd*EJN_baw3wqe2urd

Lưu ý khi sử dụng:

  • Sử dụng VPN để đăng nhập (Có khá nhiều các extension VPN free cho Chrome)
  • Chuyển sang khu vực US
  • Login xong thì tắt VPN sử dụng bình thường

Trên là các thông tin tài khoản chat GPT Free được cộng đồng chia sẻ miễn phí 100%. IAC SEO hi vọng có thể giúp bạn có cơ hội trải nghiệm trí nhân tạo thông minh từ Open AI.

IAC SEO (IAC Digital) – Cung cấp dịch vụ Marketing uy tín. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn:

Bài viết liên quan