Trang chủ Hướng Dẫn WordPress Sublime text 3 key/sublime text key 4 (update liên tục)

Sublime text 3 key/sublime text key 4 (update liên tục)

by Nguyễn Tất Thắng
716 views

Bài viết tổng hợp Sublime text key serial license các phiên bản:

  • Sublime text 3 keygen github
  • Sublime text 3 key 3211- build 3.2.2
  • Sublime text 3 key 4107 (j2_team)
  • Sublime text 3 key build 3207
  • Sublime text key 4 build 4121 (bindings)
  • Sublime text key 4 New 021-022

Các serial sublime text key được sưu tầm và test sử dụng thành công 100%, hoàn toàn miễn phí. Nếu có điều kiện bạn vẫn nên mua key bản quyền từ nhà phát hành nhé.

sublime text key
sublime text key

Tổng hợp Sublime text key license còn sống 100%

Các serial key đã được test và còn sử dụng được, cũng như update liên tục các key sublime text mới. Bạn nên sử dụng từng loại key cho mỗi phiên bản sublime text tương ứng. Tôi khuyên bạn nên xem bài viết trước của tôi: “Hướng dẫn crack sublime“. Dowload và add đúng key với version sublime text của bạn.

Sublime text 3 key license

Ở bài hướng dẫn sublime text trước tôi đã giới thiệu bạn cách can thiệp vào file host trên PC/Laptop. Tôi sẽ hướng dẫn lại bạn 1 lần nữa.

Mở File host windows tại:  C:\Windows\System32\drivers\etc\ ( Linux hoặc Mac:  /etc/hosts) bằng note pad và thêm dòng sau:

# Sublime Text 3
127.0.0.1 www.sublimetext.com
127.0.0.1 www.sublimetext.com
127.0.0.1 license.sublimehq.com
127.0.0.1 telemetry.sublimehq.com
127.0.0.1 license.sublimehq.com
127.0.0.1 45.55.255.55
127.0.0.1 45.55.41.223

https://iacseo.com/tai-va-download-sublime-text/

Mở sublime text và chọn Help -> Enter License sau đó nhập 1 trong các key license sau:

Key Sublime Text 3 ver 3.2.1 Build 3207

—– BEGIN LICENSE —–
Member J2TeaM
Single User License
EA7E-1011316
D7DA350E 1B8B0760 972F8B60 F3E64036
B9B4E234 F356F38F 0AD1E3B7 0E9C5FAD
FA0A2ABE 25F65BD8 D51458E5 3923CE80
87428428 79079A01 AA69F319 A1AF29A4
A684C2DC 0B1583D4 19CBD290 217618CD
5653E0A0 BACE3948 BB2EE45E 422D2C87
DD9AF44B 99C49590 D2DBDEE1 75860FD2
8C8BB2AD B2ECE5A4 EFC08AF2 25A9B864
—— END LICENSE ——

Key Sublime Text 3 ver 3.1.1 Build 3176

—– BEGIN LICENSE —–
TwitterInc
200 User License
EA7E-890007
1D77F72E 390CDD93 4DCBA022 FAF60790
61AA12C0 A37081C5 D0316412 4584D136
94D7F7D4 95BC8C1C 527DA828 560BB037
D1EDDD8C AE7B379F 50C9D69D B35179EF
2FE898C4 8E4277A8 555CE714 E1FB0E43
D5D52613 C3D12E98 BC49967F 7652EED2
9D2D2E61 67610860 6D338B72 5CF95C69
E36B85CC 84991F19 7575D828 470A92AB
—— END LICENSE ——

Key Sublime Text 3 ver 3.0 Build 3143

—– BEGIN LICENSE —–
sgbteam
Single User License
EA7E-1153259
8891CBB9 F1513E4F 1A3405C1 A865D53F
115F202E 7B91AB2D 0D2A40ED 352B269B
76E84F0B CD69BFC7 59F2DFEF E267328F
215652A3 E88F9D8F 4C38E3BA 5B2DAAE4
969624E7 DC9CD4D5 717FB40C 1B9738CF
20B3C4F1 E917B5B3 87C38D9C ACCE7DD8
5F7EF854 86B9743C FADC04AA FB0DA5C0
F913BE58 42FEA319 F954EFDD AE881E0B
—— END LICENSE ——
—– BEGIN LICENSE —–

ZYNGA INC.

50 User License

EA7E-811825

927BA117 84C9300F 4A0CCBC4 34A56B44

985E4562 59F2B63B CCCFF92F 0E646B83

0FD6487D 1507AE29 9CC4F9F5 0A6F32E3

0343D868 C18E2CD5 27641A71 25475648

309705B3 E468DDC4 1B766A18 7952D28C

E627DDBA 960A2153 69A2D98A C87C0607

45DC6049 8C04EC29 D18DFA40 442C680B

1342224D 44D90641 33A3B9F2 46AADB8F

—— END LICENSE ——
BÀI VIẾT XEM THÊM:

Sublime text key 4 (serial key License mới nhất)

Bài viết này tôi chỉ tổng hợp mã key, nếu bạn muốn active sublime text 4 bạn nên xem bài hướng dẫn của tôi.

-- BEGIN LICENSE --

Mink Alex Vina

License xịn của Mink

EA7E-24052006

0C0CD4A8 CAA317D9 CCABD1AC 434C984C

7E4A0B13 77893C3E DD0A5BA1 B2EB721C

4BAAB4C4 9B96437D 14EB743E 7DB55D9C

7CA26EE2 67C3B4EC 29B2C65A 88D90C59

CB6CCBA5 7DE6177B C02C2826 8C9A21B0

6AB1A5B6 20B09EA2 01C979BD 29670B19

92DC6D90 6E365849 4AB84739 5B4C3EA1

048CC1D0 9748ED54 CAC9D585 90CAD815

-- END LICENSE --
----- BEGIN LICENSE -----
sgbteam
Single User License
EA7E-1153259
8891CBB9 F1513E4F 1A3405C1 A865D53F
115F202E 7B91AB2D 0D2A40ED 352B269B
76E84F0B CD69BFC7 59F2DFEF E267328F
215652A3 E88F9D8F 4C38E3BA 5B2DAAE4
969624E7 DC9CD4D5 717FB40C 1B9738CF
20B3C4F1 E917B5B3 87C38D9C ACCE7DD8
5F7EF854 86B9743C FADC04AA FB0DA5C0
F913BE58 42FEA319 F954EFDD AE881E0B
------ END LICENSE ------

Tổng kết

Trên là tổng hợp Sublime text Key active cho: Sublime text 3 key & sublime text 4 key. Tất cả đã test còn sử dụng được 100%. Lưu ý rằng, mỗi version thao tác active key khác nhau. Một lần nữa tôi khuyến cáo bạn nên xem bài viết sublime text trước đó của tôi.

sublime text

Bài viết liên quan