Trang chủ NewsGoogle SEO update Đoạn trích nổi bật Snippet “View Full list”

Đoạn trích nổi bật Snippet “View Full list”

by Nguyễn Tất Thắng
240 views

Melissa Fach đăng tải trên Twitter rằng vào sáng ngày 14/5/2022 cô đã phát hiện thấy dạng mới của google search snippet dưới dạng danh sách đầy đủ “View Full list”.

Google có tất cả các loại đoạn trích kết quả tìm kiếm và các tính năng bao gồm cả liên kết trang web. Đây là một điều thú vị có thể không mới, nhưng Google hiển thị một đoạn mã bình thường với các liên kết trang web ngang neo xuống các phần của trang mà nó liên kết đến cộng với một liên kết “xem danh sách đầy đủ” được bổ sung chỉ liên kết đến trang chính.

doan trich noi bat view full list min
Dạng snippet danh sách đầy đủ khi click dẫn đến trang chính (Tức URL bài viết đó)

Bạn có thể hiểu rằng khi bài viết của bạn xuất hiện trên SERP dưới đoạn trích nổi bật danh sách link đã được tối ưu. Khi nó quá dài và không thể hiển thị hết thì view full list sẽ xuất hiện.

Đoạn trích nổi bật Snippet "View Full list"

Khi click vào xem danh sách đầy đủ từ dạng snippet này nó sẽ đưa bạn đến trang chính của bài viết đó. Bạn có thể sử tìm từ khóa “wheel bearing“. Trong 1 vài trường hợp bạn không thấy nó? Hãy xóa cache hoặc đổi IP internet của bạn.

Bạn cũng có thể thử tìm kiếm với nhiều từ khóa bằng ngôn ngữ tiếng việt khác như: Đăng ký google map, bảng giá in lịch bloc. Nó sẽ xuất hiện kết quả như sau.

Ví dụ về từ khóa đăng ký google map hiển thị view full list dưới dạng tiếng việt là "Mục Khác"
Ví dụ về từ khóa đăng ký google map hiển thị view full list dưới dạng tiếng việt là “Mục Khác”
Ví dụ về từ khóa bảng giá in lịch bloc hiển thị view full list dưới dạng tiếng việt là "Hàng Khác"
Ví dụ về từ khóa bảng giá in lịch bloc hiển thị view full list dưới dạng tiếng việt là “Hàng Khác”

Như vậy, nếu là ngôn ngữ tiếng việt bạn nó sẽ hiển thị là mục khác. Nếu như bạn thắc mắc muốn hiển thị snippet dạng danh sách list này thì tôi có 1 vài đề xuất dành cho bạn:

  • Chú trọng tối ưu thẻ H2 tương xứng với từ khóa
  • Tối ưu snippet theo dạng danh sách hoặc bảng liên quan đến intent search

Tham gia nhóm facebookzalo của tôi để học cách làm SEO miễn phí nhé.

Bài viết mới nhất